Detta är information från LO

”Många har ingen aning om sina rättigheter”

Han är färdtjänstchauffören som blivit facklig försäkringsinformatör och dagligen försöker hjälpa sina medlemmar att hitta pengar som de har rätt till.
Nermin Pudic berättar att kunskapsluckorna är stora – särskilt bland de anställda som kommit till Sverige från andra länder.
– Som svensk tar man ofta det här för givet, men många invandrare har faktiskt ingen aning om sina rättigheter, säger han.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Den svenska modellen på arbetsmarknaden är på många sätt fantastisk.

Är du anställd på ett företag med kollektivavtal har du en mängd rättigheter som fack och arbetsgivare kommit överens om, rättigheter som skyddar dig som arbetstagare till exempel när du går i pension, tar ut föräldraledighet eller om du skadar dig på jobbet.

Nermin Pudic kan skriva under på det.

Film

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Träffar dagligen anställda

50-åringen kom till Sverige för 25 år sedan och för honom var det allt annat än en självklarhet hur skyddad man faktiskt är på sin arbetsplats i Sverige.

Och så är det för många nyanlända än i dag. Som försäkringsinformatör för Transportarbetareförbundets avdelningar 6 och 9 i Örebro län möter Nermin så gott som dagligen anställda, många med bakgrund från andra länder, som inte känner till sina rättigheter.

– I mitt uppdrag går jag egentligen runt dagligen och informerar om de kollektivavtalade försäkringarna. Eftersom jag jobbar som färdtjänstchaufför har jag mycket kontakter med taxibranschen och där finns väldigt många invandrare. Och de känner inte till det här. Som svensk tar man ofta det här för givet, men många invandrare har faktiskt ingen aning om sina rättigheter. Då är det enklare att hitta pengar åt dem också eftersom man förmodligen inte anmält eller ens vet hur man ska anmäla, säger Nermin Pudic.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

”Många förstår inte”

Eftersom Nermin Pudic själv invandrat till Sverige vet han exakt vilka problem och utmaningar som arbetare från andra länder behöver mest stöd med. Han pratar dessutom fem språk och kan förklara den svenska modellen för människor som inte pratar flytande svenska ännu.

– Många förstår inte det här med kollektivavtal, men jag försöker förklara vilka rättigheter vi har och att de ska förstå att även vi arbetare kan få ganska mycket pengar från de här försäkringarna. Men sen jag blev försäkringsinformatör för två år sedan så försöker jag ju informera så mycket jag kan. När jag kör färdtjänst så informerar jag mina kunder också och då är det många svenskar. De vet heller inte alltid att de har rättigheter som gör att de kan få ut pengar.

”Nästan som en chock”

I taxibranschen stöter Nermin Pudic på många olika typer att arbetsskador som kan ge rätt till ersättning från AFA Försäkring. Från rena olycksfall till utbrändhet, men tyvärr också hot, våld och diskriminering.

– Det är inte så enkelt för en enskild person att veta vad som gäller. Vi inrättade en jourtelefon för just taxibranschen för att kunna nå de här människorna, lyssna på deras historier och försöka reda ut vad som gäller och vilka rättigheter de har. Men det finns många tillfällen då den anställde inte har en aning. Jag hade en arbetskamrat vars fru gick bort och han visste inte ens att han hade en livförsäkring hos AFA. I många andra länder har arbetare nästan inga rättigheter så det blir nästan som en chock när de förstår hur det är i Sverige. Därför är det så otroligt viktigt att de blir informerade.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Över 120 000 kronor

Nyckeln är alltså alltid att arbetsgivaren har kollektivavtal, men också att man som arbetare förstår vilka rättigheter som kollektivavtalet för med sig.
Nermin Pudic berättar om ett fall där han i våras hjälpte en utländsk byggnadsarbetare, som efter sju års arbete i Sverige blivit permanent arbetsskadad på jobbet, att få en ersättning på över 120 000 kronor.

– Han har tappat känslan i sin hand till den grad att han inte ens kan hålla i en hammare, och detta har skett på grund av jobbet. Som tur är jobbade han på en arbetsplats med kollektivavtal, så hans arbetsgivare hade betalat in pengar till AFA Försäkring. Jag började hjälpa honom när han hade varit skadad i 40 dagar, under hösten för två år sedan. Han visste inte ens om att kollektivavtalet gav honom rätt till 10 procent av sin lön extra under sjukskrivningen. Redan där fick han över 10 000 kronor extra. Men jag la in i min kalender att jag skulle återkomma efter 18 månader och följa upp, för att se om han behövde ansöka för medicinsk invaliditet, berättar Nermin.

De 18 månaderna inträffade i mars i år och tyvärr hade handen inte blivit bättre.
Mannen, som dessutom precis hade blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i samband med Covid-19, fick sin ansökan om medicinsk invaliditet godkänd vilket totalt gett honom över 120 000 kronor i ersättning – pengar som han inte visste om att han hade rätt till och förmodligen aldrig sett utan Nermins hjälp.

– Han hade ingen information alls. Men tillsammans skickade vi in all dokumentation och då gick det fort för honom att få pengarna. Han hade stor tur att han blev skadad just i Sverige, och att han jobbade på ett företag med kollektivavtal. Den svenska modellen är fantastisk, säger Nermin Pudic.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

Fakta

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här