Detta är information från LO

”Avtalat – en digital mötesplats för medlemmarna”

Både anställda och arbetsgivare vet för lite om vilka försäkringar som finns i LO:s kollektivavtal.
Men i januari startar sajten som ska ändra på detta.
Avtalat.se ska bli den plats där alla anställda i privat sektor kan hitta information om vilka pensionsavtal och försäkringar som finns i de olika kollektivavtalen.
– Pensioner och försäkringar är oerhört viktiga delar av kollektivavtalen, men för de flesta är detta en värld för sig, som är svår att ta sig in i. Det vill vi ändra på, säger Niklas Hjert, vd på Kollektivavtalsinformation Sverige AB.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Men det är inte under det, lite torra, bolagsnamnet företaget vill bli känt. Istället satsar man på varumärket Avtalat.

– Det är ett begripligt ord, som talar om vad det handlar om, säger Niklas Hjert.

Niklas Hjert, Niklas Hjert, vd på Kollektivavtalsinformation Sverige AB.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Bolaget ska samordna

Det var för ett drygt år sedan som LO, PTK och Svenskt Näringsliv kom överens om att starta ett gemensamt bolag för att samordna informationen om de pensionsavtal och försäkringar som finns i kollektivavtalen. Tidigare har informationen skötts av parterna var och en för sig.

Målet för Avtalat är att få ut informationen på ett lättillgängligt och enhetligt sätt till alla som omfattas av kollektivavtalen utan att använda allt för krångliga resonemang och svåra ord.

Öka kunskapen

I dag är det många gånger svårt att veta var man som anställd kan hitta information och veta vem man ska fråga när det gäller avtal, pensioner och försäkringar. Olika aktörer använder sig nämligen av olika begrepp för samma saker.

Bolagets uppgift är att se till att informationen blir enkel och begriplig, allt för att öka kunskapen och förtroendet hos alla som berörs av försäkringslösningarna.

Om de kollektivavtalade lösningarna ska vara livskraftiga, då krävs det till att börja med att man känner till dem.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

”Trygghet är viktigt”

– De här försäkringarna och pensionsavtalen är kanske inte vad man främst förknippar med kollektivavtalen. För de flesta av oss reglerar kollektivavtalen löner och villkor, men de här bitarna är en viktig del för att vi ska känna oss trygga på våra arbetsplatser. Att veta att det finns omställningsförsäkringar om vi blir uppsagda, olycksfallsförsäkringar om vi råkar ut för olyckor och att våra efterlevande är skyddade om vi skulle förolyckas är oerhört viktigt, säger Niklas Hjert och tillägger:

– Och arbetsgivarna vill naturligtvis att deras anställda ska känna den här tryggheten.

En digital mötesplats

Avtalat kommer att arbeta på många olika sätt och med olika mötesplatser.

– Dels kommer vi att ordna webbinarier och hålla arbetsplatsträffar för att sprida informationen, stötta de lokala försäkringsinformatörerna, ha en lättillgänglig kundtjänst och satsa på annonsering. Men vi håller också på att bygga upp en digital mötesplats som ska bli den främsta kanal du behöver för att veta vad som gäller för just dig, säger Niklas Hjert.

Startar vid årsskiftet

Bolaget har anställt försäkringskunniga från de olika parterna och kommer vid årskiftet att ha 70 personer anställda, de flesta från LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Niklas Hjert har själv en bakgrund som förhandlingschef på Unionen och som ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Bolagets verksamhet kommer att dra igång vid årsskiftet.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här