Detta är information från LO

Expertens uppmaning: ”Anmäl alltid arbetsskador om du kan”

Som försäkringsansvarig för IF Metall i Blekinge är det hans uppgift att hjälpa medlemmarna med försäkringsfrågor och jaga rätt på pengarna som de har rätt till.
Om du blir skadad på jobbet har Mats Hedberg ett enda viktigt råd till dig som anställd.
– Anmäl alltid om du kan! Kan du inte bortse att från att dina besvär beror på jobbet så ska du anmäla och låta försäkringsbolaget utreda om du har rätt till ersättning, säger han.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Arbetar du på ett företag med kollektivavtal?

Om svaret på ovanstående fråga är ja så har du gjort ett bra val. Kollektivavtalet reglerar nämligen dina anställningsvillkor och ger dig till exempel rätt till avtalspension, vilket betyder att din arbetsgivare betalar in minst fyra procent av din lön extra till din pension – pengar som kan betyda mycket den dagen du lägger arbetshandskarna på hyllan.

Är automatiskt försäkrad

Jobbar du under kollektivavtal så är du också automatiskt försäkrad mot eventuella skador som du ådrar dig under ditt arbete.
Som arbetstagare är du försäkrad mot plötsliga olycksfall, mot sjukdomar som uppstått på grund av ditt arbete och till och med mot olyckor som inträffar på väg till och från din arbetsplats.

Men som anställd är det inte alltid alldeles enkelt att veta hur de olika avtalsförsäkringarna fungerar och vilka rättigheter man har förrän man själv ställs inför en situation där man behöver hjälp.

För det mesta är det väldigt enkelt att nyttja arbetsskadeförsäkringen. Du loggar helt enkelt in på AFA Försäkrings hemsida med ditt mobila BankID och gör en skadeanmälan.

Film

Men om du ändå stöter på problem kan det vara lämpligt att vända sig till försäkringsansvarige eller en försäkringshandläggare på ditt fackförbund, de är experter på de här försäkringarna och vet för det mesta exakt vad som gäller och kan hjälpa dig med din process.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

”Jagar rätten till ersättning”

En sådan expert är 61-årige Mats Hedberg, som är försäkringsansvarig för LO-förbundet IF Metalls avdelning 46 i Blekinge.

Han är ansvarig för att hantera de 11 000 medlemmarnas alla försäkringar som ingår i kollektivavtalet, däribland arbetsskadeförsäkringen.

Mats Hedberg ner stor tid på att jaga rätt på försäkringspengar som hans medlemmar har rätt till, ofta utan att de vet om det.

– Min vision, som jag jobbar efter varje dag, består av två saker och det de har gemensamt är ordet rätt. Dels så vill jag att mina medlemmar ska vara så rätt försäkrade som möjligt. Sen så jagar jag rätten till ersättning, alltså pengar, varje dag. När det gäller just arbetsskador så är det ungefär ett ärende i veckan som dyker upp på mitt bord, antingen som jag själv handlägger eller där jag supportar, och det handlar om alltifrån enklare olyckor till komplicerade sjukdomsfall, säger Mats Hedberg.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

”Fått ett klart genomslag”

Med sin långa och breda erfarenhet när det kommer till avtalsförsäkringarna så har Mats Hedberg ett råd till alla anställda som är viktigare än alla andra: Anmäl alltid!

Det kan låta väldigt enkelt, men tyvärr är det inte alltid så verkligheten ser ut.

– Jag kan säga såhär. När det kommer till olycksfall så är arbetsskadeförsäkringen väldigt bra och väldigt enkel. I synnerhet sen vi för ett antal år sen förhandlade bort bevisbördan på olycksfall och karensen på 15 dagar. Det är förändringar som fått ett klart genomslag. Men ändå är det inte alla som anmäler olycksfall där de har rätt till ersättning. Oftast för att man inte har tvingats vara sjukskriven och därför upplever skadan som mindre allvarlig. Men man kan ha rätt till ersättning ändå! Där har jag uppfattningen att okunskap är ett stort skäl, säger han.

Uppkommer efter flera år

Men när det handlar om arbetssjukdomar, som vibrationsskador, bullerskador eller om man utsatts för något skadligt ämne på sin arbetsplats, så blir det plötsligt mer komplicerat. Detta eftersom skadan ofta uppkommer under flera år. Det blir svårare att bevisa vad som har hänt och tar längre tid att utreda.

– Därför är det så viktigt att dokumentera allt. Om du till exempel får ont i öronen av buller på din arbetsplats så bör du gå till företagshälsovården och anmäla direkt! Det bästa som kan hända är ju att det där pappret ligger och skräpar i en byrålåda och aldrig behöver användas. Men utvecklas det till en riktigt arbetsskada så finns ju pappret där och kan vara en hjälp när du söker ersättning. Jag brukar säga att du alltid ska anmäla om du kan! Kan du inte bortse att från att dina besvär beror på jobbet så ska du anmäla och låta försäkringsbolaget utreda om du har rätt till ersättning, säger Mats Hedberg.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

Fakta

Mats Hedberg berättar om ett fall där han hjälpt en medlem få ersättning efter en allvarlig cykelolycka. Och ett annat fall där han hjälpt en 58-årig medlem, som blivit så sjuk att han inte kan jobba igen, till ett par miljoner kronor i ersättning.

Men det han brinner för är att bidra till att arbetsplatserna blir säkrare och att olyckorna minimeras. För att lyckas krävs det att alla hjälps åt.

– Att få pengar när man blir skadad kan vara en stor hjälp när det handlar om att klara sin vardag. Och det kan vara en upprättelse för det som har hänt. Men lidandet är inte mätbart i pengar. Arbetsskadeförsäkringen är ett bra verktyg men det förutsätter ju att den används! Så var inte rädd för att anmäla, gör man inte det så kan vi ju heller inte mäta innehållet. Ju mer vi anmäler, desto större kraft får vi! Det är först då vi kan sätta praxis på saker. Många kanske känner en uppgivenhet om det skulle visa att de inte får ut något men strunta i det, bara anmäl!

Har du skadad dig på jobbet?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

”Kommer alltid att göra allt”

Behöver du hjälp med din anmälan finns det massvis att få, i första hand kan du helt enkelt fråga dina lokala fackliga företrädare.

– Om det här med papper och dokumentation skrämmer, vänd dig till din närmaste lokala fackliga organisation eller kontakta avdelningen direkt. I min roll så ska medlemmarna alltid känna sig välkomna att ringa. Ofta handlar det om mod så jag försöker sporra alla jag träffar att lyfta sina mobiltelefoner och ringa vad det än är, hellre att de ringer en gång för mycket än en för lite. Vi kan aldrig utlova ersättning för det är inte vi som tar beslutet, men vi kommer alltid att göra allt för att jaga din rätt till ersättning, säger Mats Hedberg.

Du tillbringar en stor del av din tid ute på företagen. Hur stort ansvar upplever du att arbetsgivarna tar i de här frågorna?

– När vi får chansen att komma ut och träffa arbetsgivarna så ökar förståelsen och kunskapen kring att man ska anmäla. Men det är någonting som är läskigt för många, när en arbetsskada inträffar kan det skrämma slag på den mest erfarne företagaren som blir rädd och skamsen. Det där försöker jag vända på! Tvärtom, tar man det lugnt och fint och gör en anmälan så som den ska göras så kan det vara den absolut bästa förbättringsmöjligheten framåt. Tar arbetsgivaren det seriöst så kan det lyfta en hel avdelning, det har jag varit med om och det är riktigt häftigt!

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här