Detta är information från LO

”Blir du skadad på jobbet ska du inte förlora någon inkomst”

Tänk dig en försäkring som ersätter din lön, läkarkostnader och sjukhusbesök, permanenta skador och ärr – och dessutom betalar in till din avtalspension om du blivit sjuk eller skadad på jobbet.
Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal så ingår precis den fantastiska försäkringen i din anställning.
– Blir du skadad på jobbet så ska du inte förlora någon inkomst eller pension, det är det absoluta målet, säger Thord Ingesson, utredare på LO.

Har du glömda pengar att hämta?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Att jobba hos arbetsgivare med kollektivavtal ger dig väldigt många fördelar och några av de viktigaste är de avtalsförsäkringar som du som arbetstagare omfattas av automatiskt.

En av de viktigaste är arbetsskadeförsäkringen, som skyddar dig om du skulle bli skadad eller sjuk på i samband med ditt arbete.

Försäkringen ger dig ett extra skydd och täcker flera olika typer av arbetsskador.

Film

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

– Vår kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring är mycket bra, men så klart det är inte alltid enkelt att reda ut vilka skador och sjukdomar som uppstått på arbetet. Tittar vi 8–10 år tillbaka kan vi ändå se att fyra av fem som anmäler skada får ersättning, säger LO:s utredare Thord Ingesson.

Dessa olika typer av skador kan du som anställd söka ersättning för om de uppstått under ditt arbete:

Du råkar ut för ett olycksfall på arbetet
Det vi oftast tänker på när vi pratar om arbetsskador. Oftast en plötslig händelse, till exempel att du trillar, bränner dig eller sågar av ett finger. Du kan få ersättning även om du inte måste sjukskriva dig från ditt arbete, till exempel om din skada lämnar ett ärr.

Du råkar ut för ett olycksfall under färden till eller från arbetet
Om du till exempel halkar, eller cyklar och trillar på vägen till eller från jobbet så har du rätt till ersättning om du blir skadad. Om ett fordon är inblandat i ditt olycksfall är det däremot trafikförsäkringen som tar vid.

Du drabbas av en arbetssjukdom
Med arbetssjukdom menar man sjukdomar som kan uppkomma eller försämras av ditt arbete. De vanligaste arbetssjukdomarna som ger ersättning är vibrationsskador, karpaltunnelsyndrom och bullerskador men det kan också handla om farliga ämnen och psykisk sjukdom.

Du drabbas av en smittsam sjukdom
En mindre vanlig arbetsskada och rör främst anställda som jobbar till exempel hanterar smittsamma ämnen i laboratorier och blir smittad exempelvis gulsot eller resistenta bakterier.

Har du skadad dig på jobbet?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här

Fakta

Oavsett vilken typ av arbetsskada du drabbas av är du alltså försäkrad och kan ha rätt till ersättning – det enda du måste göra är att göra en skadeanmälan till AFA Försäkring.
Det finns ett mörkertal – troligtvis är det många som missar att anmäla arbetsskador till AFA. Därmed går många miste om viktig ersättning.

”Får behålla din gamla lön”

– Om du skadar dig på jobbet så får du ersättning för den akuta sjukdomstiden, du blir ersatt för läkarkostnader och sjukhusbesök och du kan får extra pengar för den akuta sjukdomstiden medan din behandling pågår.

– Skulle det sedan konstateras att du har fått en nedsatt arbetsförmåga och tvingas gå ner till deltid, eller att du måste byta till ett mindre påfrestande jobb med lägre lön, så får du ersättning så att du får behålla din gamla lön. Även om du blir skadad när du är 35 och tvingas jobba resten av arbetslivet i ett annat yrke så ska din lön inte bli drabbad, säger Thord Ingesson.

Har du någon gång skadat dig på jobbet?
JA
NEJ, men jag vill veta vad som gäller

Men försäkringen är faktiskt ännu bättre än så.

Drabbas du av en arbetsskada så täcker försäkringen även din avtalspension vilket kan bli otroligt viktiga pengar när du blir äldre.

29 000 fick ersättning

– Vi vet att det är otroligt viktigt att komplettera den allmänna pensionen med avtalspension för att få en schysst pension längre fram. Jobbar du under kollektivavtal så betalar din arbetsgivare in åtminstone fyra procent av din lön till avtalspensionen.

– Men det gäller bara om du arbetar, inte om du är sjukskriven. Men då kliver den här försäkringen in och tryggar din pension. Blir du skadad på jobbet så ska du inte förlora någon inkomst eller pension, det är det absoluta målet, säger Thord Ingesson.

Tyvärr är det än i dag fortfarande många som skadar sig i samband med sitt arbete, i synnerhet inom arbetaryrkena.

Enligt LO:s senaste rapport som bygger på siffror från 2016 kom det in 36 066 anmälningar från LO-yrkena under det året varav ungefär 29 000 fick ersättning.

Den klart vanligaste typen av arbetsskador är olika typer av fallolyckor.

FAKTA: Arbetsskador

  • Den vanligaste typen av arbetsskada är fallolyckor. Men här ser statistiken annorlunda ut för kvinnor och män. Kvinnor faller oftast från samma nivå och jobbar oftast inom vård- och omsorgsyrken. Män faller oftast från höjd och jobbar då inom metallarbete samt betong-, bygg- och anläggningsarbete.
  • Om du är kvinna är träindustriarbetare det yrke där det är störst sannolikhet att råka ut för en allvarlig olycka. Antalet olyckor per 1 000 sysselsatta är 9,1. För män är risken störst om du är byggnadsträarbetare med 12,3 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta.
  • Den vanligaste platsen på kroppen där skadan inträffar är fingrar, händer och armar. 23 procent av de arbetsskador som män anmäler drabbar fingrarna. För kvinnor är armarna (15 procent) vanligast.
  • Flest arbetsskador per 1 000 sysselsatta sker i Jönköpings, Västmanlands och Gävleborgs län (3,1). Minst antal olyckor per 1 000 sysselsatta sker i Stockholm (1,7). Skillnaderna mellan länen förklaras med skillnader i näringslivsstruktur.
  • De vanligaste arbetssjukdomarna bland män är vibrationsskador och karpaltunnelsyndrom. Tidigare var det bullerskador, men dessa minskar i omfattning. För kvinnor är den vanligaste arbetssjukdomen en psykisk diagnos.
  • När det gäller färdolycksfall, alltså olyckor som inträffar på väg till eller från jobbet, drabbas kvinnor för 70 procent av olyckorna. Vanligast är ramla utomhus, eller att ramla med sin cykel.

Har du skadad dig på jobbet?
Ta reda på om du har rätt till ersättning här